Goed doel
Het doel van het Heuvelrug Concert is om een hoogwaardig muzikaal evenement te bieden aan de inwoners van Maarn, Maarsbergen en omstreken. Het muziekevenement richt zich met name op de schoolgaande jeugd en de kwetsbaren in onze dorpen.

Muziek op de schoolagenda
Door financiële krapte op onze basisscholen is er nauwelijks ruimte voor muziekonderwijs. Terwijl muziek zo belangrijk is voor de algemene ontwikkeling van onze kinderen! Het Heuvelrug Concert levert een bijdrage aan de ontwikkeling van muzikaal jeugdtalent, doordat het concert zich onder andere richt op het basisonderwijs in Maarn en Maarsbergen en het voortgezet onderwijs in de nabije omgeving. Een deel van de opbrengst van het Heuvelrug Concert komt ten goede aan muziek als onderdeel van de lesprogramma’s op basisscholen en voortgezet onderwijs.

Muziek-les-op-school

Muziekevenement om naar uit te zien
Het Heuvelrug Concert stelt kwetsbare ouderen in onze omgeving in de gelegenheid om een bijzondere en muzikale avond te beleven. Door kwetsbare ouderen actief op te zoeken en uit te nodigen wordt voor hen een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in onze dorpen.

Muziek voor iedereen
Het Heuvelrug Concert is toegankelijk voor iedereen en verbindt zo jong en oud!